Mozaika Mozaika

Fórum

Vítáme vás na portále vzdělávání dospělých - FÓRUM

Co je to Mozaika

Mozaika

Mozaika je otevřený soubor e-learningovýchvzdělávacích kurzů zoblasti měkkých a manažerských dovedností, které vyvíjí společnost TANGRAM.

Cílem MOZAIKY je nabídnout základní znalosti a dovednosti z různých oblastí manažerských a týmových kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí, které k efektivnímu výkonu své profese potřebují nejen manažeři různých úrovní řízení, ale v různém rozsahu v podstatě každý člověk.

Pro studujícího je výhodou této metody možnost prostudovat si vybrané téma na svém počítači kdykoliv se mu to hodí. Zaměstnavatelé pak získávají další možnost jak efektivně zpřístupnit svým lidem vzdělávání a prostor pro osobní růst. Kurzy Mozaiky se snaží nabídnout v koncentrované podobě vybrané ucelené téma. Rozsah a hloubka zpracování je volena tak, aby každý kurz položil něco jako „základní kámen“, na který je možno navazovat nebo téma prohlubovat dalšími kurzy Mozaiky.

Co je to Fórum

Fórum je vzdělávací portál společnosti TANGRAM. Registrovaným uživatelům umožňuje studovat vybrané kurzy, neregistrovaným zájemcům umožní podívat se v rámci „Studovny“ na demo verze jednotlivých kurzů. Chcete-li se stát registrovaným uživatelem napište nám na tangram@virtuality.cz, zašleme Vám obratem potřebné informace.

Portál je členěn na jednotlivé moduly:

Studovna

Je určena ke studiu kurzů. Po výběru konkrétního kurzu se zobrazí anotace a kurz je možno spustit. Registrovaní uživatelé mají k dispozici plné verze kurzů, neregistrovaní uživatelé pouze jejich vybrané části.

Knihovna

Knihovna obsahuje seznam literatury související s tématem kurzu. Po výběru kurzu se zobrazí seznam zaevidovaných knih a klikem na jednotlivé knihy je pak možno zobrazit anotaci, případně podrobnější obsah konkrétní knihy. Materiály jsou naplněny pouze pro vybrané kurzy.

Čítárna

Čítárna je obdobou knihovny s tím, že jsou zde uvedeny články z různých periodik, které s problematikou konkrétních kurzů Mozaiky souvisí. Materiály jsou naplněny pouze pro vybrané kurzy.

Zkušebna

V rámci zkušebny je možno ke každému kurzu vytvořit nezávislý soubor testovacích otázek. Výsledky testů jednotlivých uživatelů jsou zaznamenány v systému. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Pojmy

Prostor pro vytvoření jednotného slovníku pojmů. Ke každému kurzu je možno pomocí vestavěného editoru vytvořit seznam hlavních pojmů s jejich stručným vysvětlením. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Shrnutí

V rámci modulu je možno ke každému kurzu zobrazit přehledné shrnutí hlavních bodů výkladu. Shrnutí je vytvořeno nezávisle na vlastním kurzu prostřednictvím vestavěného editoru. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Přílohy

Modul slouží jako úložiště příloh ke každému kurzu. Přílohy si mohou studenti stáhnout podle potřeby a stupně svého oprávnění. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům a pro vybrané kurzy.

Diskuze

Prostor pro vzájemnou diskusi, komunikaci s případnými lektory nebo s lidmi, zodpovědnými za profesní vzdělávání v podniku. Diskutovat mohou uživatelé v rámci své studijní skupiny mezi sebou navzájem nebo s tutorem, případně mezi všemi v rámci konkrétního kurzu nebo celého projektu. Modul je dostupný pouze registrovaným uživatelům.

Nabídka

Tento modul je aktuálním obohacením našeho portálu o prostor pro burzu lektorů, vzdělávacích agentur a prezenčních kurzů k daným tématům. Spolupracujeme s řadou zkušených lektorů, a proto vám chceme zprostředkovat možnost dalšího zdokonalování ve studiu formou prezenčních kurzů.

Co je to Tangram

Tangram

TANGRAM je tisíce let stará, ale dodnes oblíbená, čínská desková hra.

Společnost Tangram s.r.o. vznikla v roce 1991. Nechali jsme se inspirovat proslulou deskovou hrou a již 10 let pro vás připravujeme e-learningové kurzy, z nichž lze složit celou mozaiku profesního vzdělávání podle vašich aktuálních potřeb. Do roku 2010 jsme vytvořili přes čtyři desítky kurzů. S některými z nich máte možnost seznámit se na těchto stránkách. Více o nás najdete na webových stránkách firmy TANGRAM.